Oddychová zóna Villadomy

right
Typ projektu: 
Voľnočasový – oddychová zóna
Lokalita: 
Trenčín – Zlatovce
Stav: 
Ukončený

Oddychová zóna na ulici Vladimíra Predmerského s atraktívnymi hracími prvkami pre deti, sadovými úpravami a mobiliárom. Zóna svojím charakterom funkčne a esteticky dotvára územie Villadomov.

Plocha územia
495 m2
Hracie prvky
12
Sedenie-lavičky
6
LOKALITA: